Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1446/SGDĐT-GDTrH 05/11/2022 Công văn, Hướng dẫn sdụng quản lí hồ sơ sổ sách và hoạt động giáo dục THCC, THPT, tổ chức sh tổ chuyên môn từ năm hoc 2020-2021
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017