Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 273/KH-NCP 16/07/2024 Kế hoạch, Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí năm 2024.
Số: 1093/KH-ĐHSP 16/07/2024 Kế hoạch, Kế hoạch giảng dạy lớp bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh (Lớp A), Liên kết với đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Địa điểm đặt lớp: Trường Cao đẳng Công thương TP Hồ Chí Minh- Cơ sở Quảng Ngãi.
230/KH-NCP 03/06/2024 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học lên lớp trong hè năm học 2023 -2024
32/KH-CĐCS 22/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch tham gia cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công Đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động"
207/KH-NCP 21/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch lao động vệ sinh môi trường phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
200/KH-NCP 18/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối năm học 2023-2024.
204/KH-NCP 18/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai hoàn thành tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng năm học 2023-2024 trên hệ thống TEMIS
180/KH-NCP 06/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch Tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2023-2024
176/KH-NCP 03/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến"trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
174/KH-NCP 03/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch lao động vệ sinh môi trường tháng 5 năm 2024.
175/KH-NCP 03/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch về việc kiểm kê tài sản cuối năm học 2023-2024.
171/KH-NCP 03/05/2024 Kế hoạch, Kế hoạch rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Trang 1 / 212»