Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
268/KH-NCP 26/09/2022 Kế hoạch, Phòng chống lụt, bảo giảm nhẹ thiên tai năm học 2022-2023