Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
260/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Ban CNNTT và kèm theo nhiệm vụ cụ thể
259/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2022-2023. Hội đồng gồm có BGH, CTCĐ, các TTr, 18 GVCN
256/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Ban phòng chống dịch covid 19, QĐ có Ds kèm theo 36 CB,NV,GV
258/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Ban chuyên môn năm học 2022-2023, gồm BGH, TTr, TP chuyên môn
262/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Ban chăm sóc sức khỏe năm học 2022-2023, DS kèm theo có 8 người
257/QĐ-NCP 17/09/2022 Quyết định, Ban phòng chống thiên tai,tiềm kiếm, cứu nạn phòng cháy chửa cháy năn 2022-2023