Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 1989/QĐ-SGDĐT 16/07/2024 Quyết định, Quyết định về việc cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng năng lực cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh năm 2024
Số: 261/QĐ-NCP 01/07/2024 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.
Số: 1868/QĐ/SGDĐT 25/06/2024 Quyết định, Quyết định về việc thành lập, Ban chấm thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
1799/QĐ-SGDĐT 12/06/2024 Quyết định, Quyết định về việc thành lập các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
1564/QĐ-SGDĐT 31/05/2024 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025
226/QĐ-NCP 31/05/2024 Quyết định, Quyết định kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Viên chức, Người lao động năm học 2023-2024.
214/QĐ-NCP 25/05/2024 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét thi đua-Khen thưởng viên chức và người lao động, năm học 2023-2024.
972/QĐ-SGDĐT 17/05/2024 Quyết định, Quyết định về việc tặng giấy khen
972/QĐ-SGDĐT 17/05/2024 Quyết định, DANH SÁCH TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐÃ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC THAM GIA VÀ TỔ CHỨC HKPĐ TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN XIV NĂM 2024 (Kèm theo Quyết định số: 972/QĐ-SGDĐT ngày 17/5/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
905/QĐ-BTC 16/05/2024 Quyết định, PHỤ LỤC SỐ IB - DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ XIV - NĂM 2024-KHỐI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ (Ban hành kèm theo Quyết định số 905 /QĐ-BTC ngày 16/5/2024 của Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh Quảng Ngãi)
905/QĐ-SGDĐT 16/05/2024 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH - Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024
184/QĐ-NCP 07/05/2024 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Ban kiểm kê tài sản cuối năm học 2023-2024.
Trang 1 / 212»