Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 260/TB-NCP 01/07/2024 Thông báo, Thông báo đăng kí hồ sơ tham gia xét "Dự án học bổng Sắc Màu-Quỹ Ươm Mầm Xanh công ty BIOCHEM 2024"
250/TB-NCP 14/06/2024 Thông báo, Thông báo kết quả kiểm tra lên lớp năm học 2023-2024.
191/TB-UBND 12/06/2024 Thông báo, Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tuấn tại cuộc họp bàn việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn huyện.
501/TB-HĐSK 10/06/2024 Thông báo, Thông báo Kết quả đánh giá sáng kiến có đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong tỉnh (sáng kiến cấp tỉnh)
501/TB-HĐSK 10/06/2024 Thông báo, Danh sách sáng kiến được đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh.
212/TB-NCP 22/05/2024 Thông báo, Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng của CBGVNV năm học 2023-2024.
09-TB/TTCT 07/05/2024 Thông báo, Thông báo chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng nhận thức về Đảng" thứ 2 năm 2024.
266/TB-NCP 26/09/2022 Thông báo, Cho hs nghỉ học để phòng,chống cơn bảo số 4