THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG 11/1/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhà trường gửi TKB áp dụng từ ngày 11/01/2021. TKB HKII này có sự thay đổi lớp dạy ở bộ môn Tin học, lớp CN 11B1, GV dạy môn Toán lớp 11B4, giờ dạy tự chọn Hóa 12 được dạy cùng thời điểm Vật lý 12, tạm dừng dạy tăng cường. Đề nghị GVCN thông báo đến học sinh xem TKB trên Website của nhà trường: thptnguyencongphuong.edu. vn;

Học sinh dowload file này để xem

Tải flie PDF để xem
TKB áp dụng từ 11.01.2021. dowload flie ở trên