THPT Nguyễn Công Phương tổ chức Hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong Chi bộ Đảng năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

            THPT Nguyễn Công Phương tổ chức Hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong Chi bộ Đảng năm 2023

     Nhằm nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ, chủ động ngăn ngừa, biểu hiện suy thoái, “Tự chuyển biến”, “Tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Cán bộ quản lý, Đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

     Vào lúc 13h30 phút, ngày 25/11/2023, tại phòng Hội đồng trường THPT Nguyễn Công Phương tổ chức Hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong Chi bộ Đảng năm 2023.

               Về dự Hội nghị gồm có:

      Đồng chí: Nguyễn Tấn Anh, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Nghĩa Hành.

     Đồng chí: Nguyễn Xuân Vinh – Bí thư chi bộ Đảng trường THPT Nguyễn Công Phương và có mặt 19 đồng chí Đảng viên trong chi bộ Đảng (Vắng 3 đồng chí có phép)

     Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Vinh – Bí thư chi bộ Đảng trường THPT Nguyễn Công Phương phát biểu khai mạc Hội nghị

     Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Xuân Vinh – Bí thư chi bộ Đảng, là phần phát biểu chỉ đạo  của đồng chí Nguyễn Tấn Anh, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Nghĩa Hành, phát chỉ đạo tổ chức Hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong Chi bộ Đảng năm 2023.

     Tiếp theo buổi Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Vinh – Bí thư chi bộ Đảng thay mặt tập thể chi ủy thông qua báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ;  Kiểm điểm chi ủy viên (Gồm bí thư và chi ủy viên); và kiểm điểm đảng viên.

     Chi bộ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết mức xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023.

Kết quả sau khi bỏ phiếu:

       + Chi ủy chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

      + Cá nhân đảng viên: Gồm có 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 19 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Tấn Anh, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ nhiệm UBKT huyện ủy

và Chi ủy chi bộ Đảng THPT Nguyễn Công Phương