1446/SGDĐT-GDTrH

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1446/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 05/11/2022
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Hướng dẫn sdụng quản lí hồ sơ sổ sách và hoạt động giáo dục THCC, THPT, tổ chức sh tổ chuyên môn từ năm hoc 2020-2021
Xem văn bản Xem Online
Tải về